Jsem jednotlivcem

Zemní a výkopové práce

Provádíme kompletní zemní a výkopové práce v jakémkoliv rozsahu v okolí Zlína, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Nabízíme nejen výkopové práce, ale také terénní úpravy, hutnění zpevněných ploch či recyklaci. Ceny výkopových prací jsou kalkulovány na základě technických parametrů poptávané zakázky. Zemní práce vykonáváme výhradně vlastními stroji.  Naší prioritou je kvalita odvedené práce. 

Výkopové práce

 • těžba zeminy
 • výkopy základů (domů, vedlejších budov, bazénů,...)
 • výkopy inženýrských sítí
 • výkopy kanalizace
 • zářezy do svahů
 • skrývky zeminy
 • skrývky při geologické průzkumu

Terénní úpravy

 • Terénní úpravy rovinných a svažitých terénů
 • Likvidace pařezů a stromů

Vybudování zpevněných ploch (hutnění)

Recyklace

 • Recyklace stavebních sutí a betonů
 • Recyklace a odvoz materiálu z bouracích a demoličních prací
 • Odvoz vytěžené zeminy