Reference

Likvidace náletového porostu

Likvidace náletového porostu a terénní úpravy

Likvidace náletového porostu a terénní úpravy

Rozpočet Realizace Klient
109 tis. Kč 11/2016 - 11/2016 Westiform, s.r.o.

Demolice RD Kvítkovice

Kompletní demolice RD. 

Celková demolice RD v souladu se zadanými podmínkami a v časově určeném termínu. Práce byly provedeny řádně a s odbornou péčí. 

Rozpočet Realizace Klient
209 tis. Kč 06/2016 - 06/2016 Ing. Aleš Vrba

Demolice haly Levior Přerov, stavba 026/16

Kompletní činnosti související s demolicí haly. 

Kompletní demolice, bourací práce, přesun hmot, zajištění uložení suti na skládku. 

Rozpočet Realizace Klient
288 tis. Kč 05/2016 - 06/2016 LEVIOR, s.r.o.

Úprava plochy areálu firmy THERMONT

Vybourání stávající plochy komunikací s odvozem suti na skládku, provedení kanalizace.

Vybourání stávající plochy komunikací s odvozem suti na skládku (1165t), provedení kanalizace (průměr 160 mm a délky 25 m), osazení vpustí pro odvod dešťových vod (2 ks). Stabilizace podloží a výměna konstrukčních vrstev, srovnání a zhutnění o celkové výměře 1430 m2. Usazení betonových obrubníků a pokládka přídlažby při styku komunikace s výrobní halou (v délce 56 m).

Rozpočet Realizace Klient
1.410 tis. Kč 04/2016 - 05/2016 THERMONT Napajedla s.r.o.

Ochranná nádrž N1 TOPOLNÁ - KOMÁROV

Zemní práce vodního díla, archeologické práce.

Zemní práce vodního díla, archeologické práce.

Rozpočet Realizace Klient
1.761 tis. Kč 09/2016 - 03/2014 Ekostavby Brno, a.s.

Napajedla, areál Slavie

Oprava zpevněných ploch v areálu firmy, včetně stabilizace.

Oprava zpevněných ploch v areálu firmy, včetně stabilizace.

Rozpočet Realizace Klient
1.410 tis. Kč 04/2016 - 05/2016 Miroslav Berger

SYGNUM IMMO, k.ú. Napajedla

Hrubé terénní úpravy - zemní práce, stabilizace podloží pod halou a plochami, násypy podlah.

Hrubé terénní úpravy - zemní práce, stabilizace podloží pod halou a plochami, násypy podlah.

Rozpočet Realizace Klient
7.197 tis. Kč 06/2016 - 01/2017 POZIMOS, a.s.

MOGADOR Otrokovice - rekonstrukce výrobní haly

Demolice stávajících hal, recyklace materiálu, stabilizace podloží, zemní práce. 

Demolice stávajících hal, recyklace materiálu, stabilizace podloží, zemní práce. 

Rozpočet Realizace Klient
2.355 tis. Kč 06/2016 - 01/2017 PS-MSI, a.s.

AREÁL TESCOMA WORLD - zařízení na úpravu plastů

Odvodnění a výstavba komunikace.

Odvodnění a výstavba komunikace.

Rozpočet Realizace Klient
1.636 tis. Kč 04/2016 - 07/2016 PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

VD Horní Bečva

Rekonstrukce zpevněných ploch - parkoviště.

Rekonstrukce zpevněných ploch - parkoviště.

Rozpočet Realizace Klient
535 tis. Kč 11/2016 - 12/2016 Povodí Moravy, s.p.

VTL Přípojka Teplárny Otrokovice

Připojení plynovodu - zemní práce.

Připojení plynovodu - zemní práce.

Rozpočet Realizace Klient
1.137 tis. Kč 3/2016 - 8/2016 Raeder & Falge s.r.o.

Areál Stavebniny DEK, Lověšice 261, Přerov III. - Lověšice

Hrubé terénní úpravy - zemní práce, stabilizace podloží pod halou a plochami.

Hrubé terénní úpravy - zemní práce, stabilizace podloží pod halou a plochami.

Rozpočet Realizace Klient
10.478 tis. Kč 09/2016 - 03/2017 Stavebniny DEK a.s.

Spytihněv, areál

Rekonstrukce oplocení.

Rekonstrukce oplocení.

Rozpočet Realizace Klient
544 tis. Kč 03/2016 - 11/2016 ZARCHO spol. s r.o.

DEKTRADE Mladá Boleslav Kosmonosy, ul. Průmyslová

Kompletní provedení HTU a část zemních prací pro jednotlivé objekty.

Kompletní provedení HTU a část zemních prací pro jednotlivé objekty a podkladních vrstev, násyp z valů a optimalizace HTU, dešťová kanalizace retence a areálový rozvod vody.

Rozpočet Realizace Klient
17.351 tis. Kč 09/2015 - 04/2016 DEKTRADE, a.s.

Demolice objektu a příprava podkladu pro novou výstavbu hal

Kompletní provedení demolice stávajících objektů, likvidace, odvoz a uložení suti, případně recyklace.

Kompletní provedení demolice stávajících objektů, likvidace, odvoz a uložení suti, případně recyklace. Provedení veškerých výkopových a zásypových prací, včetně zhutnění. Dále provedení podkladních vrstev ze štěrkopísku, stabilizace pláně, drenážní odvodnění, hutnící práce.

Rozpočet Realizace Klient
16.690 tis. Kč 2/2015 - 6/2015 DEKTRADE, a.s.

Hala EURO NÁŘADÍ

Kompletní provedení zemní prací, násypů a HTÚ u opěrné stěny a haly. 

Kompletní provedení zemní prací, násypů a HTÚ u opěrné stěny a haly. Zpracování cca 12 000m3 zásypového materiálu. Provedení veškerých výkopových a zásypových prací včetně zhutnění. Dále provedení podkladních vrstev z drceného kameniva, stabilizace pláně, drenážní odvodnění a hutnící práce. 

Rozpočet Realizace Klient
1.267 tis. Kč 07/2015 - 11/2015 PS Brno, s.r.o.

Výstavba areálu KCK CYKLOSPORT - MODE s.r.o. Otrokovice - Kvítkovice

Archeologický průzkum, skrývka zeminy, zemní práce.

Archeologický průzkum, skrývka zeminy, zemní práce.

Rozpočet Realizace Klient
697 tis. Kč 4/2015 - 10/2015 VW WACHAL a.s.

RD ul.Růmy, ve Zlíně

Zemní práce na sadových úpravách v okolí RD.

Zemní práce na sadových úpravách v okolí RD.

Rozpočet Realizace Klient
413 tis. Kč 04/2015 - 06/2015 Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

demolice 2.etapy mostu SO203 Karolínka

Demolice mostu, rekultivace

Demolice mostu, rekultivace

Rozpočet Realizace Klient
1.003 tis. Kč 08/2014 BERGER BOHEMIA a.s.

II/394 Tetčice u Brna - průtah, 2. a 3. stavba

Zemní práce - výstavba kanalizace, oprava vozovky.

Zemní práce - výstavba kanalizace, oprava vozovky.

Rozpočet Realizace Klient
468 tis. Kč 08/2014 - 10/2014 BERGER BOHEMIA a.s.

Nový Jičín - TZ Therm

Úprava skladových hal a zpevněných ploch Pramen Centrum Šenov u Nového Jičína, ul.Dukelská 526.

Úprava skladových hal a zpevněných ploch Pramen Centrum Šenov u Nového Jičína, ul.Dukelská 526.

Rozpočet Realizace Klient
767 tis. Kč 12/2014 BERGER BOHEMIA a.s.

Želechovice nad Dřevnicí, ul.Přílucká

Zemní práce - výstavba kanalizace, oprava vozovky.

Zemní práce - výstavba kanalizace, oprava vozovky.

Rozpočet Realizace Klient
345 tis. Kč 09/2014 - 11/2014 SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba LAPP KABEL Otrokovice - MŠ

Terénní úpravy, výkopy základových pasů, inženýrské sítě, zpevněné plochy

Terénní úpravy, výkopy základových pasů, inženýrské sítě, zpevněné plochy

Rozpočet Realizace Klient
853 tis. Kč 07/2013 - 09/2013 BELPO - PRODUKT s.r.o.

BOURACÍ PRÁCE V TAJMACU ZLÍN

Rekonstrukce haly – bourání podlah a stropů, a zpětný zásyp sklepních prostor se zhutněním. Veškeré práce provedeny v omezeném prostoru.

Rekonstrukce haly – bourání podlah a stropů, a zpětný zásyp sklepních prostor se zhutněním. Veškeré práce provedeny v omezeném prostoru, za velmi krátký čas a v nejvyšší kvalitě. Práce byly podřízeny potřebám výrobní firmy a neomezení provozu, tj. práce mimo pracovní dobu včetně nočních hodin.

Rozpočet Realizace Klient
564 tis. Kč 10/2013 - 04/2014 Tajmac, s.r.o.

Silnice I/11 Opava, Severní obchvat

Přípravné práce

Přípravné práce pro archeologický průzkum pro stavbu Silnice I/11 Opava - Severní obchvat.

Rozpočet Realizace Klient
4.050 tis. Kč 09/2013 - 09/2014 BERGER BOHEMIA, a.s.

RD Kamenec, Zlín - Malenovice

Výstavba síédla firmy - komunikace, tenisový kurt.

Výstavba síédla firmy - komunikace, tenisový kurt.

Rozpočet Realizace Klient
817 tis. Kč 10/2013 - 11/2013 JL 5 spol.s .r.o.

Stavba PT409/201 - Město Kojetín

Inženýrské sítě a zpevněné plochy pod komunikace

Inženýrské sítě a zpevněné plochy pod komunikace

Rozpočet Realizace Klient
981 tis. Kč 05/2012 - 08/2012 Michlovský - stavební s.r.o.

akce v areálu Toma Otrokovice

Demolice budov a zpevněných ploch, recyklace materiálu, zpevnění podloží, násypy zpevněných ploch.

Demolice budov a zpevněných ploch, recyklace materiálu, zpevnění podloží, násypy zpevněných ploch.

Rozpočet Realizace Klient
2.878 tis. Kč 04/2013 - 08/2014 Reality Morava, a.s. + Obaly Morava a.s.

Centrum polymerních systémů Zlín

Zemní práce - zářez, odtěžení zeminy, inženýrské sítě, zpevněné plochy a komunikace

Zemní práce - zářez, odtěžení zeminy, inženýrské sítě, zpevněné plochy a komunikace

Rozpočet Realizace Klient
2.444 tis. Kč 07/2013 - 11/2013 Michlovský - stavební s.r.o.

akce Otrokovice - Přerov

Rekonstrukce patek vysokého napětí

Rekonstrukce patek vysokého napětí

Rozpočet Realizace Klient
618 tis. Kč 08/2012 - 11/2012 Bretong, spol. s.r.o.

RD Růmy

Výstavba sídla - RD, terénní úpravy, zářez do svahu, inženýrské sítě

Výstavba sídla - RD, terénní úpravy, zářez do svahu, inženýrské sítě

Rozpočet Realizace Klient
2.935 tis. Kč 02/2013 - 12/2014 PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.